Billede af advokat Dorte Guldbrøn

Om advokatfirmaet
Advokat Dorte Guldbrøn

Advokat Dorte Guldbrøn

Er advokat med møderet for højesteret. Har i mere end 20 år ydet advokatbistand inden for privatlivets forhold. Primære arbejdsområder er dødsboer, ægtepagter, testamenter, separation, skilsmisser, bodelinger og børnesager. Dorte er endvidere autoriseret bobestyrer, autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter og beneficeret ved Retten i Viborg. Derudover er Dorte medlem af Danske Familieadvokater og bestyrelsesmedlem i Danske Arveretsadvokater.


Britta Navntoft Thesbjerg

Britta Thesbjerg, sagsbehandler

Har et indgående kendskab til de forskellige sagsområder indenfor privatretten, ligesom hun er specialiseret i behandlingen af dødsboer. Arbejder selvstændigt med bl.a. dødsbobehandling, og er derfor altid behjælpelig med vejledning ved telefoniske henvendelser og lign.


Christina Johann Schmidt

Christina Johann Schmidt, sagsbehandler

Har et indgående kendskab til de forskellige sagsområder indenfor privatretten, ligesom hun er specialiseret i behandlingen af dødsboer. Arbejder selvstændigt med bl.a. dødsbobehandling, og er derfor altid behjælpelig med vejledning ved telefoniske henvendelser og lign.


Kontakt os, så finder vi sammen løsninger, der passer til dine ønsker.

Emner i privatret
Logo for Danske Familieadvokater